Web Analytics

brandpreventie nederland

brandpreventie nederland

In Nederland wordt brandpreventie heel serieus genomen. Burgers worden goed voorgelicht over hoe brand te voorkomen en wat te doen bij een brandnoodsituatie. Er zijn strenge regels voor bedrijven, en wie de brandveiligheidsvoorschriften overtreedt kan strenge straffen tegemoet zien. Dankzij deze maatregelen heeft Nederland een van de laagste percentages dodelijke brandgevallen in Europa.

brandpreventie nederland

Link toevoegen

Link toevoegen